Promocja! Diagnostyka skutera śnieżnego Ski-Doo :: 200,00 zł ::.

ZNALAZŁEŚ INTERESUJĄCY PRODUKT A CENA JEST ZA WYSOKA - ZAPROPONUJ SWOJĄ CENĘ - MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI I INDYWIDUALNYCH CEN.
Zapraszamy do rejestracji w sklepie i zapisywania się do newslettera ZONEparts.pl. Nic nie zobowiązującego i potrwa tylko chwile :-),
a będzie można korzystać z dodatkowych promocji i kodów rabatowych.

Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Język
PolskiEnglish
Kategorie
Producent
Waluta
Oryginalne części

Katalogi

Sonda
Jakim quadem jeździsz?
Can-Am Renegade 800
Can-Am Outlander 800
Can-Am Renegade 1000
Can-Am Outlander 1000
Yamaha Grizzly 700
Yamaha Raptor 700
Polaris Sportsman 850
Polaris Sportsman 800
Suzuki LTR450
Suzuki LTZ400
Honda Rincon 680
Suzuki KingQuad 750
Kawasaki KFX700
KTM 525
Yamaha YFZ450
Kawasaki Brute Force 750
UTV
Inne
Kymco
Honda TRX700
Wszystkich głosów: 2194


Pokaż wyniki
Zobacz poprzednie sondy
Statystyki
Gości online: 2
Współpraca

Regulamin sklepu

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez PHU Techkom Łukasz Sytek siedzibą w Poznaniu, za pośrednictwem sklepu internetowego ZONEparts.pl.


§1. Definicje
1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu klientowi przez sprzedawcę, za pośrednictwem dostawcy, towaru określonego w zamówieniu.
3. Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy towarów.
4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez klienta podczas rejestracji w sklepie internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do konta klienta w sklepie internetowym.
5. Klient - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez sprzedawcę, po dokonaniu przez klienta rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenie konta klienta.
8. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
9. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
10. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
11. Sprzedawca - oznacza PHU Techkom Łukasz Sytek z siedzibą w Poznaniu, ul. Pilska 14, 61-045 Poznań, wpisana do Ewidencji   Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Poznania pod numerem 23588/2003/S NIP 781-112-00-61 Regon 634457711 telefon 698638342 info@zoneparts.pl
12. Strona internetowa sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi sprzedawca prowadzi sklep internetowy, działające w domenie zoneparts.pl
13. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej sklepu, mogący być przedmiotem umowy sprzedaży.
14. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w regulaminie, pomiędzy klientem a sprzedawcą.

15. Produkt - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny, lub przedmiotem Rezerwacji.

16. Kodeks Cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

17. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

18. Wymagania techniczne - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu (w przypadku Aplikacji - urządzenie mobilne); (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. By zawrzeć Umowę Sprzedaży Klient musi posiadać aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

19. Ustawa - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

20. Salon - sklep stacjonarny prowadzony przez Sprzedawcę.

21. Promocje - szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach Sklepu Internetowego, proponowane przez Sprzedawcę w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych, jak np. obniżenie Ceny

22. Cena - określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży.

23. Koszyk -usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu Internetowego, polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia jednego lub kilku Produktów.

24. Newsletter - Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji w szczególności o Produktach, Sklepie Internetowym, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną zgodą Klienta.

25. Usługa Elektroniczna - świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług.

26. Usługobiorca - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej. 

 

§2.  Dane firmy i postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.zoneparts.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
2. Właścicielem sklepu internetowego ZONEparts.pl jest firma P.H.U. TECHKOM Łukasz Sytek z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pilska 14, 61-045 Poznań wpisana do Ewidencji   Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Poznania pod numerem 23588/2003/S zwana dalej ZONEparts.pl
3. Biuro ZONEparts.pl znajduje się pod adresem: ul. Pilska 14, 61-045 Poznań i jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.
4. Kontakt ze sklepem ZONEparts.pl może nastąpić telefonicznie pod numerem +48 698 638 342 albo droga elektroniczną pod adresem info@zoneparts.pl

 

§3.  Świadczenie Usług Elektronicznych

1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

1) Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

2) Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.

3) Podawania w udostępnionych w ramach Sklepu Internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;

4) Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta.

6. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na przesyłaniu informacji handlowych (newsletter) jest zawierana na czas nieoznaczony.

7. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

1) Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.

2) Klient, który dokonał Rejestracji Konta może wypowiedzieć umowę o świadczenie tejże Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym także poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu takiej dyspozycji korzystając z opcji w ramach Konta.

3) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.

4) Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

5) Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

§4. Procedura składania i realizacji zamówień

1. Podstawą do realizacji złożonego przez Klienta zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularzy widocznych podczas składania zamówienia wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu.

2. W szczególnych przypadkach zamówienia mogą być składane telefonicznie, faksem lub poprzez adres e-mail.

3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą mailową potwierdzenie złożonego zamówienia. Brak otrzymania takiego potwierdzenia może oznaczać nieprzyjęcie zamówienia do realizacji. Jeśli Klient nie otrzyma takiego potwierdzenia powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem ZONEparts.pl.

4. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest występowanie towaru w magazynie ZONEparts.pl lub u dostawców sklepu.

5. Klient sklepu ZONEparts.pl jest informowany o stanie realizacji jego zamówienia a w razie braku danego produktu zostanie poinformowany o możliwości zmiany zamówienia bądź wydłużenia czasu realizacji i dostawy lub anulowania zamówienia.

6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok pod adresem www.zoneparts.pl. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16, w soboty, niedziele oraz święta będą realizowane pierwszego dnia roboczego następującego po złożeniu zamówienia.

7. Wiążąca dla stron jest cena produktu podana w momencie złożenia zamówienia.

8. Złożenie zamówienia i wybranie opcji „Złóż zamówienie” jest jednoznaczne z tym że kupujący potwierdza chęć zakupienia zamówionych produktów i dokonania zapłaty za zakupione przedmioty.


§5. Oferta i formy płatności
1. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie ZONEparts.pl są cenami brutto w złotych polskich i zawierają 23% podatku VAT. 

2. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy są określone w aktualnych zasadach na stronie www.zoneparts.pl w zakładce Warunki wysyłki jak także w momencie składania zamówienia. Kupujący może zostać zwolniony z kosztów dostawy jeśli zamówienie spełnia warunki określone na powyższej stronie, a w szczególności gdy wartość zamówienia przekroczy określony minimalny próg.

3. Koszt dostawy jest doliczany podczas składania zamówienia i wykazywany Kupującemu. Nie dotyczy to produktów przy których zaznaczono "Dostawa Gratis". Tak oznaczone produkty dostarczane są bezpłatnie do zamawiającego.

4. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT wedle życzenia Klienta, co należy zaznaczyć podczas składania zamówienia.

5. Sklep ZONEparts.pl zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian cen produktów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Posiada on również prawo do usuwania i dodawania towarów do oferty, wprowadzania, zmian, jak i odwoływania akcji promocyjnych w dowolnym momencie na zasadach określonych w danej akcji promocyjnej. Zmiana cen nie dotyczy zamówień złożonych przed zmianą ceny.

6. Akceptowalną formą płatności za zamówienia w sklepie ZONEparts.pl jest zapłata przez PayU, zwykłym przelewem i za pobraniem przy odbiorze. Istnieje też możliwość skorzystania z systemu ratalnego. Wybór jednej z wymienionych form płatności następuje przy składaniu zamówienia po wybraniu formy przesyłki.


§6. Zasady wysyłki zamówień
1. Sklep ZONEparts.pl dostarcza zamówione produkty za pośrednictwem firmy kurierskiej  lub Poczty Polskiej na adres i według danych wskazanych w formularzu zamówienia.

2. Po wcześniejszym umówieniu się istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru.

3. Za poprawność danych do wysyłki odpowiada klient wypełniając formularz zamówienia.

4. Koszt przesyłki są określone na stronie „Warunki wysyłki” sklepu ZONEparts.pl w momencie składania zamówienia.

5. Przy każdym towarze podany jest szacunkowy czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do chwili skompletowania zamówionego towaru i przygotowania go do wysyłki. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. W przypadku zamówienie z terminem realizacji – w termin ten nie wliczane są dni wolne i święta. W przypadku towarów ze statusem „Na zamówienie” czas realizacji podawany jest indywidualnie po ustaleniu dostępności towaru i czasu dostawy.

6. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas, w jakim przelew zostanie zaksięgowany na koncie: 

P.H.U. Techkom Łukasz Sytek

ul. Pilska 14

61-045 Poznań

Numer konta: 54 1140 2004 0000 3002 3150 6187

Nazwa banku: mBank

7. Jeśli Klient zdecyduje o anulowaniu zamówienia, a płatność została dokonana przelewem, sklep ZONEparts.pl  zwraca dokonaną płatność na wskazane przez Klienta konto bankowe w momencie otrzymania od klienta pełnych, poprawnych danych do przelewu.

 

§7. Odstąpienie od umowy, reklamacje i gwarancje.
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od  chwili otrzymania towaru na zasadach ogólnych wynikających z przepisów zawierania umów na odległość. Rezygnacji można dokonać z całości zamówienia lub jego części. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,

2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

6) dostarczania prasy,

7) usług w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych.

2. W przypadku chęci skorzystania z powyższego prawa, towar musi zostać wysłany na adres sklepu ZONEparts.pl w terminie 14 dni od daty zgłoszenia chęci odstąpienia od umowy. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć:

- pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wzór)

- numer zamówienia oraz 

- numer konta, na jaki sklep ma zwrócić pieniądze.

3. Sklep ZONEparts.pl będzie zobowiązany do zwrotu płatności bez zbędnej zwłoki, ale najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia kupującego o odstąpieniu od umowy. Zwrot kosztów będzie obejmował również zwrot kosztów przesyłki, ale w podstawowej wysokości. Zwrot płatności odbędzie się w takiej samej formie, w jakiej kupujący zapłacił bądź będzie ustalona inna forma zwrotu należności między kupującym a sprzedającym, a w razie sporu będzie obowiązywała forma pierwotna. Istnieje możliwość wstrzymania zwrotu płatności do momentu, kiedy kupujący nie zwróci towaru lub nie doręczy dowodu jego nadania – ustalona forma obustronnie.
4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy.

5. Jeżeli Klient zauważy, że produkt który otrzymał nie jest zgodny z zamówieniem ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamację towaru Klient powinien złożyć telefonicznie, mailowo lub za pomocą listu.
6. Podstawą zgłoszenia niezgodności towaru z umową, może być w szczególności dostarczenie innego produktu niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia, lub dostarczenie niewłaściwej liczby produktów.
7. W przypadku odsyłania reklamowanego produktu na adres sklepu ZONEparts.pl, niezbędnym będzie załączenie dokumentów w postaci sporządzonego formularza reklamacyjnego (wzór) z podaniem danych kontaktowych Klienta i opisu.
8. Sklep ZONEparts.pl nie przyjmuje jakichkolwiek przesyłek za pobraniem.
9. Sklep ZONEparts.pl zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.
10. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość wymiany reklamowanego produktu na inny lub zwrot należności na konto bankowe wskazane przez Klienta. Zwrot zostaje zrealizowany w terminie 7 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.
11. W przypadku braku towaru na magazynie sklepu ZONEparts.pl lub u jego dostawców i niemożności wymiany towaru na inny, Klient otrzyma zwrot należności w terminie 7 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.
12. Artykuły oferowane przez sklep internetowy ZONEparts.pl są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.
13. W przypadku otrzymania towaru z wadą fabryczną lub prawną (rękojmia), Klientowi przysługuje roszczenie do producenta, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i warunkami gwarancji.
14. W przypadku dokonania odpłatnych napraw gwarancyjnych, naprawa zostaje wykonana za zgodą Klienta i na koszt Klienta. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z naprawy gwarancyjnej, ponosi koszt dostawy towaru i ewentualnej ekspertyzy.
15. Jeśli producent stwierdzi, iż naprawa gwarancyjna jest niezasadna (usterka nie występuje), sklep ZONEparts.pl może żądać od Klienta zwrotu poniesionych kosztów ekspertyzy i transportu. W tym przypadku Klient ponosi koszty ponownej dostawy.

§8.  Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych klientów przekazanych sprzedawcy dobrowolnie w ramach rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: info@zoneparts.pl, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

4. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia konta klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli klient nie uregulował wszystkich należności wobec sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności klienta.

5. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu. Administrator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

6. Sprzedawca przekazuje dane osobowe klienta firmie kurierskiej DPD Polska w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy zakupionego towaru.

7. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU albo przelewy24.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności.

8. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od sklepu ZONEparts.pl korespondencji o charakterze marketingowym. 

 

§9.  Postanowienia dotyczące Klientów nie będących konsumentami

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym  wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

6. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

7. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji zawartą na podstawie Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.

8. Ani Sprzedawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.

9. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

10. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

11. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

12. Niniejszy punkt Regulaminu, z wyjątkiem pkt 5 §9, nie stosuje się do Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalności gospodarczą, które zawierają ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży, Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji zawartą na podstawie Regulaminu bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści określonej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Klientom tym przysługuje również uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach przewidzianych w §7 Regulaminu.

 

§10.  Postanowienia końcowe
1.
Bieżąca oferta sklepu nie jest ofertą magazynową i nie wszystkie produkty są dostępne na bieżąco. Jeżeli zamówiony towar jest aktualnie nie dostępny, kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie.

2. Towar zamówiony wysyłany jest zgodnie z podanym terminem realizacji zamówienia.

3. Sklep ZONEparts.pl będzie dokładał należytej staranności aby treść oferty sprzedaży towarów jak najlepiej odpowiadała rzeczywistości. Z możliwości występowania błędów podczas dokonywania aktualizacji cen, konfiguracji, zdjęć, dostępności, opisów itp. wszelkie rozbieżności zostaną poprawione w potwierdzeniu zamówienia przez sklep ZONEparts.pl

4. Internetowy sklep ZONEparts.pl informuje, iż Regulamin może ulec zmianie. W takim wypadku Klient zostanie poinformowany o takiej zmianie i charakterze tych zmian oraz o prawach Klienta w związku ze zmianami, w szczególności o prawie do niezaakceptowania zmian w powyższym Regulaminie. 

5. W sprawach nie określonych przez niniejszy Regulamin mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Bezpieczeństwo
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Podgląd zamówienia

Aby sprawdzić status zamówienia wpisz jego unikalny numer
Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
Kontakt

Łukasz - SYCIU
tel: 698 638 342
gg: 3771460
skype: syciunet
info@zoneparts.pl
Sklep:
ul. Ogrodowa 6A, Przeżmierowo
pon-pt 9:00-17:00
tel: 513 153 963

Wysyłka towaru na terenie Polski


Zakupy za 2000 zł - wysyłka przy wpłacie na konto gratis

Zakupy za 2500 zł - wysyłka za pobraniem gratis

Wysyłka kurierem na terenie kraju:
do 30kg - przelew - 12,00 zł / DPD
do 25kg - przelew - 12,00 zł / InPost Paczkomaty
do 30kg - przy odbiorze - 16,00 zł / DPD

Dodatkowe informacje

Chcesz kupić taniej?
Zaproponuj cenę.
Widziałeś taniej?
Negocjuj.

Dla członków
A.P.T. - ATV Poznań Team
korzystne ceny

Robiąc zakupy na ZONEparts.pl możesz dostać rabat na:
Zobacz świat z innej perspektywy

Skoki z 4000m.
O szczegóły zapytaj.

Subskrypcja
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?
Wpisz swój adres e-mail!Ostatnio oglądane
Jesteśmy wszędzie :-)


Najczęściej oglądane
Najczęściej kupowane
Pomagamy
18891622
Zapraszamy do udanych zakupów i dziękujemy! :-)

Aktualna Data: 2022-06-30 21:21
Data Ostatniej Aktualizacji: 20.12.2021
© ZONEparts.pl. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.